Categorieën
Geen categorie

Corona regels voor Het Kompas

  1. Altijd geldt dat in geval van klachten (verkoudheid, hoesten, verhoging) men thuis moet blijven.
  2. Bij binnenkomst staat een tafel met ontsmettingsmiddel om de handen te ontsmetten.
  3. Volg de met pijlen aangegeven looproute.
  4. Blijf zoveel mogelijk zitten. Ga niet steeds ergens anders zitten.
  5. De begeleiders registreren wie er aanwezig is, zodat indien de GGD er naar vraagt, naam, datum, e-mailadres en telefoonnummer door Het Kompas kan worden doorgegeven. Wie dit niet wil moet dit aan de begeleider doorgeven.
  6. Het dragen van mondkapjes is niet verplicht maar uiteraard wel toegestaan. Wel aan te bevelen voor de begeleiders indien de 1.5 meter niet kan worden aangehouden.
  7. Materialen en gereedschappen voor gezamenlijk gebruik en tevens de werkplek moeten na gebruik door de gebruiker worden ontsmet.
  8. Mocht na een aantal bijeenkomsten blijken dat het niet mogelijk is om de regels aan te houden dan kan het bestuur alsnog besluiten om de desbetreffende activiteit te stoppen.