Categorieën
Geen categorie

Goed nieuws

Graag stel ik me voor als nieuwe voorzitter van Het Kompas sinds afgelopen najaar.

Mijn naam is Harrie Rooijackers, van origine een Blaalse als zoon van bakker Rooijackers. Getrouwd met Antonet, eveneens van origine uit Bladel. Vader van 2 kinderen en troste opa van 5 kleinkinderen.

In mijn werkzame periode heb ik lange tijd les gegeven op de voormalige Mariaschool in Bladel en daarna directeur geweest op 4 basisscholen in de Kempen. Variërend van Lage Mierde tot Eersel.

In mijn vrije tijd o.a. bestuurslid van Stichting Jeugdbelangen en bijna 10 jaren voorzitter geweest van de Koninklijke harmonie L’Union in Bladel.

Aangezien ik per augustus 2020 gestopt ben als directeur in het basisonderwijs, kwam er tijd beschikbaar. Het bestuur heeft contact met mij gezocht waarna we vervolgens een paar gesprekken hebben gevoerd om te kijken of het aan beide kanten zou kunnen gaan passen. Zowel het bestuur als ondergetekende hebben er vertrouwen in dat dit inderdaad het geval is. Daarom heeft het bestuur unaniem besloten om mij aan te stellen als voorzitter van Het Kompas.

Ik heb er veel zin in. Mijn ervaring en netwerk vanuit mijn voormalig beroep kan ik goed toepassen. We gaan kijken of de statuten en de doelstelling nog actueel zijn. Met name omdat maatschappelijke omstandigheden steeds veranderen. Daarnaast gaan we de relatie met de 4 Kempengemeenten intensiveren. Zodat enerzijds subsidie veilig gesteld kan worden en anderzijds instroom van nieuwe deelnemers die onbekend zijn met Het Kompas, via de gemeenten beter kan verlopen.

De huidige bestuursleden hebben door hun grote inzet en betrokkenheid ervoor gezorgd dat Het Kompas een mooie en actieve stichting is in een goed toegerust gebouw. Aan ons allen de taak om dit verder door te ontwikkelen. Hoewel we in een moeilijke periode zitten vanwege Covid, hebben we er alle vertrouwen in dat we op termijn elkaar weer “ouderwets” kunnen ontmoeten tijdens allerlei activiteiten. En dat vanuit ons motto: “Gezelligheid door samenzijn”.

Harrie Rooijackers,
voorzitter Het Kompas