Jaargang1, nummer 4
Als ik dit stukje schrijf, hebben we de open dag van 14 april net achter de rug. Een bijzonder geslaagd evenement. De toeloop was boven verwachting met een geweldig fijne sfeer. Dus kunnen we er met een zeer voldaan en zelfs trots gevoel op terugkijken.
Natuurlijk loopt zo’n open dag niet vanzelf. We kunnen stellen dat de voorbereiding goed is geweest. In een bestuursvergadering in het voorjaar van 2023 hebben we het besluit genomen om een open dag te gaan houden.
Dit om een grotere naamsbekendheid te creëren én om aan “buitenstaanders” te laten zien wat er op Het Kompas gebeurt. Daarbij ook om de vertegenwoordigers van de 4 Kempengemeenten (denk aan betrokken wethouder en ambtenaren, gemeenteraadsleden) de kans te geven om met eigen ogen te zien wat er gebeurt met de verstrekte subsidie.
Hiertoe is in het bestuur gewerkt met een “Plan van aanpak open dag 2024” wat in elke bestuursvergadering werd besproken en aangevuld.
De volgende stap in de voorbereiding was een overleg begin februari met de begeleiders. De bedoeling hiervan was om betrokkenheid en medewerking te krijgen bij de begeleiders. Gaandeweg die bijeenkomst werden we als bestuursleden extra enthousiast van de positieve vibe bij de begeleiders. Allerlei initiatieven en goede ideeën kwamen op tafel. Toen hadden we als bestuur al het idee: “De open dag wordt een mooie dag”.
Hierna vulden de begeleiders hun activiteit met zijn/haar eigen deelnemers verder in. Er werden zelfs producten gemaakt om op te bieden tijdens de open dag met als doel van de opbrengst: Het Kompas.
De volgende stap was het verder organiseren en uitvoeren:
Overleg met de gemeente betreffende het parkeren, briefjes voor de buurt vanwege eventuele parkeeroverlast, interview met PC55 en het Eindhovens Dagblad, contact met radio Roslo, KempenTV en huis-aan-huisbladen met een mooi artikel in de Vaesheimer Bode. Uitnodigingen werden verstuurd aan ereleden, gemeenten, andere instellingen en alle deelnemers aan Het Kompas.
Flyers werden overal opgehangen in de 4 Kempengemeenten, aankondiging op de grote beeldschermen in de gemeente, badges werden gemaakt voor alle begeleiders, de folder van het Kompas aangepast en gedrukt, een presentatie gemaakt voor op de grote TV in de huiskamer, inkoop van voldoende koffie en thee met een koekje, de gastvrouwen benaderd voor deelname, soep en een broodje voor de begeleiders geregeld door Simon, de windroos voor de voordeur werd opnieuw geschilderd, een groter en duidelijker naambord boven de voordeur gehangen, bordjes maken voor niet-parkeren auto en het stallen van fietsen, het hele gebouw schoon gemaakt en alle buitenramen werden in eigen beheer gewassen.
Toen brak het weekend van de open dag aan. Op vrijdagochtend een kleinere ploeg met de eerste voorbereidingen.
Op zaterdagmorgen was het een gezellige drukte: de tent werd op het achter terrein geplaatst, de spullen van de activiteiten werden klaar gezet op de afgesproken plaatsen en de huiskamer werd in orde gebracht voor gezellig kletsen over Het Kompas met een kopje koffie/thee.
En vervolgens kwam de zondag. De begeleiders en vrijwilligers druppelden om 10.00 uur binnen en alles werd in gereedheid gebracht. Voor 11.00 uur kwamen de eerste belangstellenden al kijken en dat hield aan tot het einde van de open dag. Een fantastische opkomst.
We kregen terug dat het prima was georganiseerd en hoe passievol de vrijwilligers vertelden over hun activiteit. En dat er een heel fijne sfeer in het gebouw hing. Oftewel: de bezoekers waren onder de indruk van het enthousiasme onder de deelnemers en wat er allemaal te doen is bij Het Kompas.
Dankzij de geweldige medewerking van de begeleiders, de cursisten, het Repair Café, de kookclub en de gastvrouwen hebben we op een geweldige manier Het Kompas gepresenteerd aan veel belangstellenden uit de Kempen. Namens het bestuur: een hartelijk dank je wel aan allen die hieraan hebben bijgedragen!

Renovatie bovenverdieping

We weten dat de bovenverdieping m.b.t. de temperatuur aandacht nodig heeft. In de zomer stijgt de binnentemperatuur tot grote hoogte en ’s winters kan het er onbehaaglijk koud zijn. In het bestuur is daarom gesproken over mogelijke aanpassingen vanuit duurzaamheid en behaaglijkheid. Jan van Buul is daartoe begonnen met het onderzoeken wat effectief en (financieel) haalbaar is. Hiervoor is ook een energiecheck uitgevoerd door KempenEnergie.
Na het opvragen van diverse offertes is besloten om alle kleine ramen op de bovenverdieping te vervangen door ramen met isolatie door de firma Krekels uit Bladel. Hun offerte is intussen goedgekeurd en de planning van de uitvoering wordt besproken waarbij de voorkeur uitgaat naar de periode van de zomervakantie.
Daarnaast worden ook isolatieplaten aan de onderkant van het plafond van de bovenverdieping aangebracht. Dit willen we in eigen beheer uitvoeren aangezien alleen het bedrag van het materiaal al aanzienlijk hoog is. We plannen een overleg met de onderhoudsploeg en andere belangstellenden hoe we dit aan kunnen gaan pakken (werkwijze en tijdsplanning). Mocht je mee willen werken aan het uitvoeren van het aanbrengen van de beplating dan zijn we daar natuurlijk heel blij mee. Je kunt je hiervoor opgeven bij onze penningmeester Jan van Buul of via email: info@kompasbladel.nl.

De activiteit van deze nieuwsbrief

Schildergroep van de donderdagochtend

Wij zijn de schildergroep van de donderdagochtend in het Kompas.
Voor ons allen staat voorop dat we aan deze schildercursus deelnemen om lekker creatief bezig te zijn, dit onder het genot van gezellige muziek. De schildercursus is ook een stokje achter de deur, want thuis komen we vaak niet aan schilderen toe.
We komen graag in het Kompas, maar voor de afwisseling zijn we ook wel eens met zijn allen in de buitenlucht gaan schilderen, zoals in de mooie tuin van een van onze deelnemers, of in het bos bij een vakantiehuisje van de Tipmast.
Indien de gelegenheid zich hiertoe aandient (denk hierbij aan een plekje met mooi uitzicht en gunstig weer) dan staan we daar weer voor open. Wij zijn van vele artistieke markten thuis: we kliederen er lustig op los met kwasten en spatels en acryl-, aquarel- en olieverf. Daarnaast wordt er ook nog wel getekend met potlood, houtskool en ja, ook met aquarelpotloden. We gebruiken als ondergrond kunststof, canvas en linnen doeken, teken- en aquarelpapier, alles wat maar bruikbaar is om onze rijke fantasie een mooie materiële vorm te geven. Zo werkt de één graag impressionistisch en de ander weer realistisch, zowel met of zonder voorbeeld.
Eric is onze gewaardeerde cursusleider. Hij staat ons met raad en daad bij, zoals met duidelijke informatie over de materialen en hoe deze op de juiste wijze gebruikt kunnen worden. Daarnaast geeft Eric ook af en toe een extra ‘techniek’ les; zoals bijvoorbeeld het leren maken van een kloppend perspectief in je werk, of het leren mengen van kleuren. En er zijn meer mogelijkheden denkbaar.
Om 10 uur hebben we altijd een gezellige koffiepauze, waarbij we goed verzorgd worden door onze lieve en attente gastvrouw Maria. En regelmatig komt het voor dat één van ons dan voor een extraatje bij de lekkere koffie heeft gezorgd.
Hoewel wij onze creatieve doelen zeer serieus nemen, is het in onze groep toch altijd heel gezellig. Naarmate we elkaar beter leren kennen, delen we lief en leed. Daarnaast zijn we bepaald niet vies van een stevige discussie. En nog veel liever maken we er een dolle boel van en dan is het lachen, gieren en brullen!
Onze groep bestaat nu uit 12 personen en een nieuwkomer wordt altijd hartelijk verwelkomd.
Gelieve - naast je eigen materiaal - een goed gevoel voor humor mee te brengen!

Groetjes, Liesbeth Adams

Afsluiting seizoen woensdagmiddag 3 juli.

Een goede traditie moet je in ere houden. Daarom geven we nu al vast de datum van onze jaarlijkse afsluiting van het seizoen. Dit is op woensdagmiddag 3 juli.
Alle begeleiders, deelnemers en vrijwilligers zijn dan van harte welkom voor een natje en een op basis van een kleine bijdrage.
3 juli 2024 Seizoen afsluiting u komt och ook?
Houd deze datum nu al vrij want dit is steevast een leuke bijeenkomst om gezellig bij te buurten.

Sluiting zomervakantie

Om al vast rekening mee te houden: Het Kompas sluit in de zomervakantie steevast gedurende de 6 weken schoolvakantie. Dat betekent dus in 2024 van maandag 8 juli tot en met vrijdag 16 augustus.

Jaarverslag 2023 op de website

Het bestuur van een stichting doet elk kalenderjaar verslag van de activiteiten die in een voorafgaand jaar hebben plaats gevonden. Dat gaat om wat beoogd en bereikt is, hoeveel mensen deel hebben genomen aan activiteiten, de invulling van het bestuur, de financiële verantwoording, etc. Ook is het voor de vier Kempengemeenten van belang vanwege verantwoording van verstrekte subsidie.
Mocht je interesse hebben om het jaarverslag van het jaar 2023 eens door te nemen: je vindt het op onze website onder de kop “Algemene info => Anbi status”. Interessant om te weten wat er zoal speelt in onze stichting.
Het bestuur wenst u een fijn voorjaar
Email Marketing Powered by MailPoet