Bestuur

Bestuur.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Harrie Rooijackers – voorzitter
Dick Drupsteen – secretaris
Jan van Buul – penningmeester
Maria Rosenbrand –  bestuurslid/coördinator vrijwilligers
Elly van den Ackerveken – bestuurslid/administratie

Het bestuur vergadert minimaal eenmaal per van de maand.

Organisatie.

Het werk van de stichting van bestuur tot cursus- en activiteitenbegeleiding, dagbeheer, onderhoud, werkgroepen, spreekuurwerk e.d. wordt uitsluitend door 35 tot 40 vrijwilligers gedaan. Omdat het activiteitencentrum van maandag tot en met vrijdag geopend is, vergt dit een goede organisatie met duidelijke structuren en afspraken.
Er is jaarlijks een middag met alle vrijwilligers om allerlei zaken van organisatorische en praktische aard uit te wisselen.