Anbi Status

Sinds 1 januari 2014 is de aan de Stichting Het Kompas Bladel de ANBI status toegekend.

ANBI staat voor Algemeen nut beogende instellingen.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die wij als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen.

De toekenning van de ANBI status aan stichting Het Kompas Bladel is een officiële bevestiging dat de stichting zich inzet voor algemeen nut binnen de regio “de Kempen”.

Het RSIN Fiscaal nummer is 8006 96 852

Contactgegevens

Voor contact gegevens kijk op Contact

Beleidsplan

Op de pagina Doelstelling vindt u een samenvatting van de doelstelling van de stichting Het Kompas Bladel

Financiële gegevens

De balans en de V&W rekening van het Kompas is goedgekeurd en te raadplegen op Jaarrekening.