Doelstelling

De stichting heeft tot doel het adviseren, ontwikkelen, stimuleren en begeleiden van mensen zonder betaald werk in het algemeen en arbeidsongeschikten in het bijzonder. Ook (jonge) mensen die werken in deeltijd zijn bij ons van harte welkom.

Globaal overzicht van de activiteiten:

  • cursussen
  • hobbyactiviteiten
  • doelgerichte informatiebijeenkomsten

Uitvoering van de activiteiten:

Alle activiteiten, zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau worden uitgevoerd door vrijwilligers!
U wilt ook als vrijwilliger meewerken aan het bereiken van onze doelstellingen?

Stuur dan een mail via de contactpagina voor meer informatie. Als u ook uw telefoonnummer achterlaat bellen wij graag terug.
We kunnen dan ook evt. een afspraak maken om bij Het Kompas een kijkje te komen nemen.

Het Kompas wordt gesubsidieerd door de 4 Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden.